e-olimp 7848. Переставить соседние

Задача

Задан массив из $n$ целых чисел. Переставьте соседние элементы массива ($a_{0}$ с $a_{1}$, $a_{2}$ с $a_{3}$ и так далее). Если элементов нечетное количество, то последний элемент следует оставить на своем месте.

Входные данные

В первой строке записано число $n$. В следующей строке записано $n$ целых чисел. Все числа по модулю не превышают $100$.

Выходные данные

Вывести обновленный массив.

Тесты

Входные данные Выходные данные
7
3 5 -7 7 5 -9 -4
5 3 7 -7 -9 5 -4
8
-9 81 27 -38 2 6 -56 -21
81 -9 -38 27 6 2 -21 -56
2
25 -76
-76 25
3
55 44 33
44 55 33
1
99
99

Код

Решение

Будем переставлять соседние элементы массива следующим образом: arr[1] с arr[0], arr[3] с arr[2] и так далее до конца массива (т.е. каждый нечетный по счету элемент меняем местами с предыдущим). При этом совершенно неважно, четное кол-во элементов или нечетное.

Ссылки

Условие задачи на E-Olymp
Код задачи на Ideone

e-olimp 8234. Сходинки

Задача

Скількома способами можна потрапити на $n$-ту сходинку, якщо можна ступати на наступну, переступати через одну і через дві сходинки.

Вхідні дані

Одне число $n$ — номер сходинки $(n \leqslant 60)$.

Вихідні дані

Вивести кількість способів, якими можна потрапити на $n$-ту сходинку.

Тести

Вхідні дані Вихідні дані
0 1
5 13
15 5768
32 181997601
60 4680045560037375

Код № 1

Рішення

Розіб’ємо задачу на декілька простих. Спочатку розрахуємо кількість способів для однієї сходинки (1 спосіб), потім для двох (2 способи: 0 $\rightarrow$ 1 $\rightarrow$ 2; 0 $\rightarrow$ 2) і також потрібно врахувати випадок, коли кількість сходинок дорівнює нулю (1 спосіб). Далі легко помітити, що кожне наступне значення дорівнює сумі трьох попередніх звідки і отримуємо формулу:
arr[i] = arr[i-1] + arr[i-2] + arr[i-3]
Також цю задачу можна вирішити за допомогою рекурсії. Я використала рекурсію з запам’ятовуванням для того, щоб уникнути переповнення стеку викликів (загальна ідея така: при кожному виклику функції перевіряємо, чи маємо ми вже це значення, і якщо ні, рахуємо його. Таким чином ми будемо використовувати кожне значення лише один раз).

Код № 2

Посилання

Умова задачі на E-Olymp
Код задачі № 1 на Ideone
Код задачі № 2 на Ideone

e-olimp 9536. Сумма матриц

Задача

Заданы две матрицы $A$ и $B$. Найдите их сумму $C$ = $A$ + $B$.

Входные данные

Первая строка содержит размеры матриц $n$ и $m$ $(1 \leqslant n, m \leqslant 100)$. Следующие $n$ строк содержат по $m$ целых чисел и описывают матрицу $A$. Далее следует пустая строка, после чего в таком же формате задается матрица $B$.

Выходные данные

Выведите матрицу $С$: $n$ строк по $m$ целых чисел.

Тесты

Входные данные Выходные данные
1 1
2

3

5
1 5
4 3 7 2 1

3 2 2 1 6

7 5 9 3 7
2 2
0 4
2 3

5 4
1 6

5 8
3 9
3 4
3 4 5 6
1 2 3 4
7 6 5 4

0 0 -3 -2
-1 3 4 5
5 6 1 2

3 4 2 4
0 5 7 9
12 12 6 6
3 3
2 -128 47
-365 5 56
243 42 12

678 43 76
4 345 -23
97 -453 18

680 -85 123
-361 350 33
340 -411 30

Код

Решение

Чтобы найти сумму двух матриц, необходимо сложить их соответствующие элементы.

Ссылки

Условие задачи на E-Olymp
Код задачи на Ideone

e-olimp 1658. Факториал

Задача

Вычислите факториал числа.

Входные данные

Одно целое число [latex]n[/latex] ([latex] 0 \leqslant n \leqslant 20[/latex]).

Выходные данные

Выведите значение [latex]n! = 1 · 2 · 3 · … · n.[/latex]

Тесты

Входные данные Выходные данные
3 6
0 1
20 2432902008176640000

Решение №1

Факториал натурального числа [latex]n[/latex] определяется как произведение всех натуральных чисел от [latex]1[/latex] до [latex]n[/latex] включительно.

Решение №2

Также факториал числа можно найти при помощи рекурсивной функции (функции, которая вызывает сама себя).

Ссылки

Условие задачи на E-Olymp
Код задачи № 1 на Ideone
Код задачи № 2 на Ideone