e-olymp 9080. Три богатыря

Задача

Три богатыря шли из Бразилии в Киевскую Русь. Шли они со скоростью [latex]n[/latex] метров в минуту и должны пройти расстояние [latex]r[/latex] километров. Сколько дней им понадобится для преодоления пути?

Входные данные

Два натуральных числа [latex]n[/latex] и [latex]r[/latex] [latex]\left(n, r \leqslant10^{4}\right)[/latex]

Выходные данные

Выведите количество дней, за которое богатыри проделают свой нелегкий путь.

Тесты

Входные данные Выходные данные
1 1 10 7
2 2 8 3
3 4 70 13
4 5 68 10
5 3 12 3

Код программы

Решение

Ответом к задаче будет количество дней, за которое богатыри проделают путь. То есть нам просто надо поделить путь на скорость. Но загвоздка задачи состоит в том, что скорость дана в метрах в минуту, а нам надо перевести в километры в сутки. В одних сутках [latex]1440[/latex] минут, в километре [latex]1000[/latex] метров. Выполнив математические преобразования, получаем, что надо заданное значение скорости умножить на [latex]1.44[/latex]. Выводим результат деления пути на скорость, умноженную на [latex]1.44[/latex]. Так как получится нецелый результат, округляем значение в сторону большего с помощью функции Math.ceil().

Ссылки

e-olymp 8659. Байтик та шахи

Задача

Вкотре запізнившись на урок, Байтик, проходячи повз ігрову кімнату, помітив шахову дошку. Порахував усі клітинки на ній, і йому стало цікаво: скільки різних квадратів зі стороною $k(1 \leqslant k \leqslant n)$ можна розмістити на дошці розміру $n$.

Вхідні дані

Натуральне число $n$ $( n\leqslant 10000)$ розмір шахової дошки.

Вихідні дані

Єдине число – кількість різних квадратів, які можна розмістити на шаховій дошці.

Тести

Входные данные Выходные данные
1 3 14
2 10 385
3 99 328350
4 999 332833500
5 10000 333383335000

Код программы

Рішення

Вирішити цю задачу можна за допомогою квадратного пірамідального числа — числа, яке висловлює кількість квадратів з різними сторонами в сітці $n$*$n$. Загальна формула для пірамідального числа порядку $n$: $\sum\limits_{k = 1}^{n} k^{2} = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$. Використаємо виведену формулу для лінійного обчислення, щоб не використовувати цикли і зменшити час роботи програми.

Посилання