e-olymp 7457. Max-Min в двійковій системі счислення

Умова

Вивчаючи двійкову систему числення, Василько вирішив попрактикуватися і придумав таку вправу. Він із бітів числа створював найбільше і найменше число, переставляючи біти, після чого знаходив їх різницю. Проте хлопець не знає, чи правильно виконує вправу. Допоможіть йому. Напишіть програму, яка за даним числом $N$ знаходить різницю між найбільшим і найменшим числом, які утворюються із бітів заданого числа. У найбільшого числа найбільший біт співпадає з найбільшим бітом заданого числа.

Пояснення

$N=13_{10}$, в двійковій системі числення — $1101_2$, найбільше число $1110_2 = 14_{10}$, найменше число $0111_2 = 7_{10}$. $14−7=7$.

Вхідні дані

В єдиному рядку записане число $N (N<2^{31})$.

Вихідні дані

Єдине число — відповідь до вправи Василька.

Тести

Вхідні дані Вихідні дані
2 1
15 0
86 105
1000 945
40 45

Код програми

 

 

Рішення

Процес вирішення даної задачі поділяється на 4 кроки:

 1. За допомогою циклу рахуємо кількість одиниць та нулів у двійковому вигляді поданого числа $n$.
 2. Створимо функцію $max_number$, яка за поданою кількістю нулів та одиниць буде повертати найбільше число, яке в двійковій формі складатиметься з цієї кількості одиниць та нулів. Очевидно, що отримати найбільше число в двійковому вигляді можна, якщо записати спочатку всі одиниці, а потім — усі нулі.
 3. Створимо функцію $min_number$, яка за поданою кількістю нулів та одиниць буде повертати найменше число, яке в двійковій формі складатиметься з цієї кількості одиниць та нулів. Зрозуміло, що найменше число буде виглядати навпаки — спочатку будуть стояти всі нулі, а потім — усі одиниці.
 4. Виведемо на екран різницю підрахованих функціями $max_number$ та $min_number$ значень.
 5. Посилання

  Умова на e-olymp
  Вирішення мовою C++ з поясненнями
  Код на java

e-olymp 7337. Скидки

Задача

В супермаркете электроники, если верить телерекламе, существует система скидок: из двух купленных товаров полностью оплачивается только стоимость товара, который дороже, а другой отдается бесплатно. Какой суммы достаточно, что бы оплатить покупку трёх товаров, если известна цена каждого?
Входные данные: три натуральных числа $a, b, c$ — цены трёх товаров $(1\leq a, b, c\leq10000)$.
Выходные данные: стоимость покупки.

Тесты

Входные данные Выходные данные
213   6554   234
6767
320   3670   5555
5875
15   47   13
60
215   30   73
245
370   53   823
876

Код программы

Решение задачи

Для нахождения самого дорогого и самого дешёвого товаров мы используем встроенные методы  Math.max()  и Math.min()  из класса Math. Находим минимальное число из чисел $a, b$ и $c$: Math.min(Math.min(a, b), c) (например: Math.min(Math.min(1, 2), 3) будет равно $1$). Далее проводим такую же операцию с нахождением максимального числа среди $a, b, c$:  Math.max(Math.min(a, b), c) (пример:  Math.max(Math.min(1, 2), 3) будет равно $3$). Затем суммируем полученные минимальное и максимальное числа и получаем ответ.

Ссылки

Условие задачи на e-olymp.com
Решение задачи на ideone.com